PSYCHOMOTORISCHE KINDERTHERAPIE

Psychomotorische Kindertherapie is bedoeld voor kinderen in wiens gedrag te zien is dat ze niet lekker in hun vel zitten of dat er iets in hun ontwikkeling vastloopt.
Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. De ervaringen die het kind daarbij opdoet, bepalen de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling, ook in het latere volwassen leven. 


Om die reden zijn bewegen en spelen de belangrijkste instrumenten in de behandeling door VANG JE ZON. De Psychomotorisch Kindertherapeut 'leest' het gedrag van het spelende en bewegende kind en helpt het kind spelenderwijs emoties te verwerken, stress te reguleren en nieuwe gedragspatronen te ontdekken.


​Zo vervangt het kind oude patronen door nieuwe ervaringen die vruchtbaar zijn voor de ontwikkeling en het verdere leven.
​Het kind staat daardoor weer met zelfvertrouwen in de wereld en kan op eigen kracht weer verder.

WANNEER 'PMKT'?

Kinderen tot 12 jaar zijn van harte welkom bij VANG JE ZON.

Of een kind een diagnose heeft of niet, bij elk kind wordt bekeken wat dit unieke kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Fotografie: VB Fotografie - Sabine Keijzer


EEN GREEP UIT HET GEDRAG WAARMEE KINDEREN KOMEN

SOCIAAL/EMOTIONEEL ​
GEDRAG

☀ agressief of teruggetrokken gedrag
☀ (faal-) angst
☀ gespannenheid
☀ negatief zelfbeeld
☀ moeilijk contact maken/onderhouden
​ affect-regulatieproblemen
​(emoties ontregelen/overweldigen het kind)

COGNITIEF
​GEDRAG

☀ aandachtsproblemen
☀ motivatieproblemen
☀ planningsproblemen
☀ impulsiviteit 
☀ informatieverwerkingsproblemen
☀ problemen met taakinitiatie
​(dralen en 
inefficiënt aan een taak beginnen)

BEWEGINGS-
​GEDRAG

☀ problemen motorische basisvaardigheden
☀ overbeweeglijk of passief gedrag
☀ problemen met fijne motoriek/schrijven 
☀ onhandig of houterig bewegen/
te weinig lichaamsbesef

☀ problemen met lichaamshouding en spierbeheersing ​(te veel of te weinig kracht)

Voor meer informatie, zie www.nvpmkt.nl